" id="block-gtranslate-0">

internationals

" id="block-block-5">

" id="block-user-0">

Logowanie

" id="block-search-0">

Szukaj

Regulamin

 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ innowacyjnypomysl.eu
 

I. Informacje ogólne 

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady funkcjonowania platformy internetowej innowacyjnypomysl.eu oraz warunki korzystania z treści i narzędzi udostępnianych poprzez tą platformę.
 2. Platforma internetowa innowacyjnypomysl.eu utworzona została w ramach projektu „Innowacyjny pomysł + inwestor zewnętrzny = SUKCES”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa)
 3. Platforma innowacyjnypomysl.eu jest narzędziem internetowym służącym do:
  • propagowania idei pozyskiwania kapitału na wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć poprzez korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym,
  • inicjowania współpracy inwestorów z pomysłodawcami poszukującymi środków finansowych na realizacje innowacyjnych przedsięwzięć,
  • wymiany informacji i komunikacji pomiędzy uczestnikami platformy.
 4. Realizatorem projektu a zarazem właścicielem i administratorem platformy jest ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. M. Rataja 26

 

II. Użytkownicy platformy:

 1. Użytkownikami platformy mogą być:
  • innowacyjni pomysłodawcy – przedsiębiorcy i potencjalni przedsiębiorcy planujący prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o innowacyjne rozwiązania, poszukujący zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym,
  • inwestorzy - podmioty prywatne i instytucjonalne dysponujące środkami finansowymi przeznaczonymi na inwestycje kapitałowe w innowacyjne przedsięwzięcia.
 2. Użytkownicy platformy mogą korzystać z treści i narzędzi na 2 poziomach dostępności:
  • Poziom I –ogólnodostępny - treści informacyjne i reklamowe zamieszczone na stronach internetowych platformy dostępne dla wszystkich użytkowników sieci internetowej,
  • Poziom II – dostępny po zalogowaniu - baza danych innowacyjnych pomysłodawców i ich projektów oraz narzędzia do wymiany danych i komunikacji między uczestnikami platformy.

 

III. Baza danych innowacyjnych pomysłodawców i ich projektów

 1. Baza składa się z dwóch rodzajów kont: przedsiębiorca oraz inwestor. Przedsiębiorcy mogą publikować swoje pomysły na platformie internetowej. Inwestorzy mogą publikować prezentację dotyczącą swojej firmy. Przedsiębiorcy nie widzą opisów projektów innych niż swoje.
 2. Zaakceptowani, przez koordynatora projektu, inwestorzy mogą przeglądać wpisy dokonane przez przedsiębiorców w ramach bazy pomysłów. Przedsiębiorcy mogą zapoznać się z danymi udostępnionymi przez inwestorów.
 3. Użytkownicy mają możliwość edycji wprowadzonych przez siebie treści.

 

IV. Narzędzia do telekonferencji i współpracy on-line

 1. W ramach realizacji projektu, uczestnicy dostają do dyspozycji nowoczesną platformę komunikacyjną umożliwiającą bezpośredni kontakt miedzy sobą, oraz zapraszanie innych osób do rozmowy i współpracy.
 2. Platforma umożliwia realizowanie połączeń głosowych, video a także udostępnianie pulpitu, przesył plików oraz mechanizm „białej tablicy”.
 3. Użytkownik ma prawo korzystać z platformy i zapraszać do niej innych uczestników na potrzeby niniejszego projektu.
 4. Korzystanie z platformy jest nieodpłatne.
 5. Dane przysyłane między uczestnikami platformy są poufne, transmisja danych jest szyfrowana. Informacje i wykazy rozmów nie są gromadzone przez administratora.

 

V. Logowanie użytkowników

 1. Rejestracja przebiega z wykorzystaniem weryfikacji adresu e-mail użytkownika.
 2. Założenie konta jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez ARLEG S.A., Legnica, ul. Rataja 26, przetwarzającym dane osobowe jako Administrator Systemu Informatycznego, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

 

VI. Administrator platformy

 1. Administrator udostępnia bezpłatnie treści i narzędzia internetowe wymienione w pkt. III i IV poprzez platformę zlokalizowaną pod adresem , przy czym Administrator nie weryfikuje prawdziwości ani aktualności danych zamieszczanych przez Użytkowników.
 2. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane przez pomysłodawców i inwestorów.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przechowywanych w bazie danych platformy.
 4. Administrator ma prawo do:
  • dokonywania zmian funkcjonalności platformy,
  • wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu,
  • przesyłania na adresy e-mail informacji dotyczących funkcjonowania platformy, w tym przede wszystkim wprowadzanych zmian oraz informacji dotyczących realizacji projektu „Innowacyjny pomysł +inwestor zewnętrzny = SUKCES”,
  • monitorowania zamieszczanych na platformie przez Użytkowników treści oraz usuwania kont użytkowników korzystających z narzędzi udostępnianych na platformie niezgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem.

 

VII. Zobowiązania użytkowników

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
 2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
 3. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.