" id="block-gtranslate-0">

internationals

" id="block-block-5">

" id="block-user-0">

Logowanie

" id="block-search-0">

Szukaj

Poradnik-spis treści

 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.

PORADNIK

 

 

 Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego o charakterze udziałowym
 
 

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie tematyki pozyskiwania alternatywnych źródeł kapitału dla projektów będących we wczesnej fazie rozwoju koncentrując się na funduszach podwyższonego ryzyka. Dzięki uniwersalnym procesom istniejącym na rynku kapitałowym, część opisanych reguł ma zastosowanie również podczas pozyskiwania finansowania dla projektów będących na późniejszych etapach swojego rozwoju. Dokument ten skierowany jest do przedsiębiorców, rozważających zastosowanie tego typu finansowania, jak również do wszystkich tych, którzy chcą w sposób ogólny zapoznać się z tematyką inwestorów business angels czy funduszy Venture Capital/Private Equity (VC/PE).

 
 

Spis treści:

 

 

Rozdział I – Alternatywne źródła pozyskiwania finansowania do realizacji projektów będących we wczesnej fazie rozwoju (seed, start up)

 

1. Co kryje się pod pojęciem wczesna faza rozwoju przedsiębiorstwa?

2. Sposoby zaspakajania potrzeb kapitałowych ze względu na źródło ich pochodzenia

3. Źródła finansowania  a etap rozwoju przedsiębiorstwa

4. źródła finansowania wykorzystywane na wczesnym etapie powstawanie przedsięwzięcia. Opis źródeł z grupy alternatywnych (BA, VC/PE)

4.1. Aniołowie biznesu

4.2. Fundusze VC/PE

4.2.1. Definicje

4.2.2. Różnice pomiędzy Venture Capital a Private Equity

4.2.3. Zalety i wady finansowania inwestycji przy udziale funduszy VC/PE

 

Rozdział II - Fundusze VC/PE – partner na dobre i złe

 

1. Venture Capital/Private Equity w Polsce

1.1. Początki funduszy Venture Capital/Private Equity w Polsce

1.2. Enterprise investors (EI) – fundusz mający największy wkład w rozbudowę funduszy VC/PE w Polsce

1.3. Rynek Venture Capital w liczbach

2. Klasyfikacja funduszy VC/PE9

3. Wartość dodana płynąca z pozyskania inwestora VC

4. Etapy pozyskania finansowania - charakterystyka procesu inwestycyjnego

5. Nadzór właścicielski oraz prawa korporacyjne   (inaczej uprawnienia organizacyjne)

5.1. Podstawowe prawa korporacyjne wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych

5.2. Dodatkowe prawa korporacyjne negocjowane przez VC

5.2.1. Przedstawiciel funduszu w organach zarządczych lub nadzorczych spółki

5.2.2. Sprawozdawczość finansowa i operacyjna do VC

5.2.3. Prawo veta na poziomie ZW/WZA

5.2.4. Drag along oraz Tag along - przykładowe prawa, jakie może zapewnić sobie fundusz VC/PE w umowie inwestycyjnej

6. Sposoby wyjścia z inwestycji

6.1. Wprowadzenie spółki na giełdę (IPO) (oraz postIPO i preIPO)

6.2. Sprzedaż do inwestora strategicznego (Trade Sale)

6.3. Sprzedaż do inwestora finansowego (Secondary Sale)

6.4. Wykupy menadżerskie wewnętrzne (MBO) i zewnętrzne (MBI) oraz przy współudziale długu (LBO)

6.5. Odkupienie udziałów przez spółkę (Buy Back)

6.6. Likwidacja (Write Off)

 

Rozdział III – Kontakt z inwestorem – najważniejsze elementy

 

1. Jak i gdzie szukać odpowiedniego funduszu oraz na co zwracać uwagę

2. Na co inwestor zwraca największą uwagę i co jest najwyżej oceniane

3. Jak przygotować się do spotkania z przedstawicielami funduszu

4. Czego nie akceptują inwestorzy, czyli najczęściej popełniane błędy podczas procesu pozyskiwania kapitału

 

Rozdział IV – Jak przygotować biznesplan 

 

1. Streszczenie

2. Szczegółowy opis projektu

3. Opis osób zarządzających, kluczowych dla spółki

4. Plan finansowy

5. Rynek i konkurencja

6. Docelowa struktura organizacyjna oraz plan zatrudnienia

7. Plan marketingowy wraz z budżetem

8. Możliwości i zagrożenia, czyli analiza SWOT

9. Harmonogram wdrożeń

10. Załączniki

 

Bibliografia