" id="block-gtranslate-0">

internationals

" id="block-block-5">

" id="block-user-0">

Logowanie

" id="block-search-0">

Szukaj

Poradnik-rozdzial trzeci

 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.

ROZDZIAŁ III

Kontakt z inwestorem – najważniejsze elementy

 

 1. 1.      Jak i gdzie szukać odpowiedniego funduszu oraz na co zwracać uwagę?

 

Godnym polecenia sposobem na znalezienie funduszu jest odwiedzenie strony internetowej PSIK czyli Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Organizacja ta zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce. Jest też otwarta dla innych osób, firm i instytucji zainteresowanych rozwojem sektora private equity/venture capital w naszym kraju. Celem PSIK jest ułatwianie inwestycji, wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora[1]. Dzięki tej organizacji możemy dowiedzieć się więcej o samej tematyce VC/PE. Przejrzeć listę członków zrzeszonych w tej organizacji. Lista ta zawiera również niezbędne do poszukiwań dane, na które powinniśmy zwrócić naszą uwagę podczas poszukiwań a są nimi:

a)                   osoba z funduszu, do której należy kierować pierwsze kroki,

b)                   branże, które znajdują się w obszarze zainteresowań funduszu,

c)                    minimalna i maksymalna wielkość inwestycji dokonywanych przez fundusz,

Mając te informacje unikniemy niepotrzebnej pracy w momencie pierwszego kroku.

W poszukiwaniach inwestora na pewno warto przeszukać zasoby Internetu. Jednym z kluczowych kryteriów są dotychczasowe sukcesy funduszu jego skuteczność oraz pracujący w nim managerowie. Można również pokusić się o kontakt ze spółkami wchodzącym obecnie w skład portfela funduszu lub tymi, które już go opuściły, w celu uzyskania informacji na temat inwestora lub też ewentualnych wskazówek, co do samego procesu pozyskania finansowania.

  

 1. 2.      Na co inwestor zwraca największą uwagę i  co jest najwyżej oceniane?

 

Podczas oceny potencjalnych projektów, fundusze VC/PE jako najważniejsze kryterium oceny stosują ocenę osób, które zarządzają projektem. Według oceny VC/PE to człowiek, który jest w stanie zarządzać projektem
i doprowadzić go do końca, ma wartość, a nie sam pomysł. Właściwy zarząd przedsiębiorstwa pozostaje kluczowym czynnikiem przyszłego sukcesu inwestycji. Powinien się on charakteryzować: doświadczeniem w branży, kwalifikacjami w przedsiębiorczości, ukierunkowaniem na sukces przedsięwzięcia (dominujący projekt), kwalifikacjami etycznymi. 

Kolejną część oceny stanowią rynek i model biznesowy oraz wiążąca się z tym oczekiwana stopa zwrotu. Dlatego też, obszar działalności spółki winien być wysoko wzrostowy lub model biznesowy firmy na tyle unikalny
i specyficzny, aby istniała możliwość uzyskania wysokiego poziomu wzrostu sprzedaży w perspektywie średnioterminowej 3-5 lat. Naturalną sferą inwestowania Venture Capital są wszelkie innowacje[2]. Należy pamiętać, że celem funduszu jest uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanych środków w perspektywie 3-7 lat. Jest to możliwe, jeśli w momencie wyjścia cena będzie atrakcyjna, spółka będzie posiadała doskonały management, będzie charakteryzowała się unikalnym modelem biznesowym, a rozwój spółki zostanie przeprowadzony w sposób optymalny.
W trakcie negocjacji, a później w umowie inwestycyjnej fundusz zapewnia sobie prawa korporacyjne. Tym samym zapewnia sobie prowadzanie sprawnej kontroli właścicielskiej oraz daje możliwość udzielania właściwego wsparcia spółkom portfelowym. Trzeba również pamiętać o takich cechach jak schludność dokumentacji i dotrzymywanie terminów. Aby być poważnie potraktowanym przez fundusz należy go również traktować poważnie.

 

 1. 3.      Jak przygotować się do spotkania z przedstawicielami funduszu?

 

Przed przystąpieniem do rozmów należy zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi funduszu, z którym mamy rozmowę. Konieczna jest również biegła znajomość zarówno swojego projektu, jego dokumentacji, jak też znajomości otoczenia rynkowego naszego projektu, jego konkurencji czy ryzyka związanego z projektem (warto przygotować analizę SWOT – świadczy ona o wysoce profesjonalnym podejściu do tematu).

 

Koniecznie trzeba przygotować się do odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Dotyczą one kapitału, czyli ile go potrzebujemy i na co go chcemy przeznaczyć.  Jak również wyceny przedsięwzięcia, czyli ile procent
w przedsiębiorstwie gotowi jesteśmy oddać za uzyskany kapitał. Przy braku odpowiedzi na te pytania możemy zaprzepaścić wszelkie dotychczas uzyskane szanse na przekonanie inwestora do naszego pomysłu.

 

 1. 4.      Czego nie akceptują inwestorzy, czyli najczęściej popełnianie błędy podczas procesu pozyskiwania kapitału

Brak wiary we własny pomysł.

Jeśli sam pomysłodawca nie jest przekonany o słuszności i o powodzeniu przyszłego przedsięwzięcia, to nie będzie w stanie przekonać do tego innych. W szczególności, ludzi doświadczonych w pracy z projektami, jakimi są pracownicy funduszy VC/PE. Osoba bez wiary jest z góry skazana na porażkę i przepadnie w rozmowie z menagerami funduszu, nie będąc w stanie poradzić sobie z gradem pytań i wątpliwości jakie na pewno zafundują mu oceniający projekt.

Brak rzetelnej dokumentacji.

Kolejnym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest brak rzetelności w przygotowaniu pełnej dokumentacji przedsięwzięcia. Nierzetelne jej przygotowanie pozbawia projekt wiarygodności. Przedsiębiorcy zazwyczaj przygotowują wszelkie materiały o swoich firmach, czy też o rynku, w którym działają dosyć lakonicznie, co powodować może brak pełnego zrozumienia biznesu przez potencjalnego inwestora. Szczególnie rygorystycznej ocenie podlegają wszelkie dokumenty potwierdzające potencjał rozwoju danej firmy, analizę rynku, na którym działają, prezentowane dane finansowe czy też wszelkiego rodzaju umowy poświadczające atrakcyjność biznesu. Na ich podstawie sporządzone są analizy finansowe, których wyniki uzasadniają daną inwestycje. Podstawową zasadą, jaką powinni przyjąć przedsiębiorcy jest uczciwe podejście do potencjalnych inwestorów, czyli przedstawienie faktycznego stanu swojej firmy[3]. Należy pamiętać, że prawda
o spółce i tak wyjdzie na jaw najpóźniej podczas procesu due dilignce. Natomiast informacje na temat otoczenia rynkowego zostaną dokładnie zweryfikowane przez analityków funduszu. 

Wycena.

Nieuzasadnione wysokie wyceny przedsięwzięć ze strony przedsiębiorców są częstą przyczyną fiaska rozmów. Nie można zapominać, iż skoro oczekujemy danej wyceny należy ją w jakiś sposób udowodnić. Fundusze to nie złote rybki spełniające życzenia tylko poważne instytucje rynku kapitałowego opierające się na liczbach i oczekujące przyszłych, wysokich zysków.

Brak zrozumienia podstawowych zasad którymi kierują się fundusze VC/PE.

Część z przedsiębiorców nie chce zgodzić się na dodatkowe obostrzenie lub prawa korporacyjne, niezbędne z punktu widzenia funduszu. Mowa tutaj o zabezpieczeniach jakie stosują fundusze przed utratą sowich pieniędzy. Nadzór właścicielski jest nieodzowną częścią współpracy z inwestorem typu VC/PE i o tym należy pamiętać.

 [2] J. Węcławski: Venture Capital –  Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 80