internationals

Logowanie

canadianmedmart.com buy clomid online ship usa .

Platforma

Aby wejść na platformę uzyj linku z lewej strony - "Platforma współpracy".

(Link dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników)

 

Opis funkcjonalności Platformy pracy grupowej:

 

Biblioteki dokumentów

Biblioteki dokumentów w Platformie można organizować w struktury folderów i podfolderów z różnymi uprawnieniami dostępu dla pracowników. Dla unikatowych bibliotek dokumentów można także personalizować wygląd, określając sposób sortowania, filtrowania, czy opisy pól, co czyni przeglądanie. Poprzez biblioteki dokumentów użytkownik może udostępniać pliki o różnym formacie innym uzytkownikom. Dokumenty mogą być organizowane w folderach, a funkcje wersjonowania i wypożycz-zwróć (chek-in – check-out) kontrolują wprowadzanie zmian. 

Każda biblioteka może przetrzymywać pełną historię dokumentu obejmującą wiele jego wersji. Dzięki tej funkcji kolejne zmiany w dokumencie są zapisywane wraz z informacją o autorze i dacie ich wprowadzenia. Podczas zmian moża decydować, czy dokument otrzymuje nową wersję główną (1.x, 2.x itp.) czy są to zmiany mniejsze (1.2, 1.3 itp.). 

Zawsze możliwe jest przywrócenie poprzedniej wersji i odzyskanie skasowanych fragmentów, a kolejne kopie dokumentu mogą być objaśnione komentarzami użytkowników. 

Ewidencjonowanie dokumentów

Aby zapobiec wzajemnemu "nadpisywaniu" zmian przy pracy z dokumentem, wprowadzono mechanizm wyewidencjonowania dokumentów. Osoba edytująca dokument może go zablokować, tak by inne uprawnione osoby nie mogły edytować dokumentu w tym samym czasie. Po zakończeniu edycji dokument zostaje odblokowany.

Dokumenty to nie tylko Word i Excel. W Platformie można tworzyć biblioteki obrazów (galerie), biblioteki standardowych formularzy (InfoPath), czy biblioteki raportów. Specjalna galeria umożliwia przechowywanie i przeglądanie zdjęć, grafik oraz filmów. W bibliotece generowane są automatycznie miniaturki, które ułatwiają przeglądanie zgromadzonych zasobów.Dzięki otwartej architekturze możliwy jest także import dokumentów z innych systemów

Ankiety

Ankiety on-line pozwalają na przeprowadzenie badania wśród osób mających dostęp do obszaru. Ankieta może obejmować pytania zamknięte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, które są następnie automatycznie podsumowywane. Wyniki mogą być prezentowane w postaci graficznej.

Zadania

Biblioteka zadań umożliwia uzytkownikom na zarządzanie zadaniami i przydzielanie ich swoim pracownikom z jednego miejsca. Można także tworzyć zadania projektowe, czyli grupa zadań powiązanych ze sobą, których przebieg możemy śledzić w widoku wykresu Gantta. Zadania można także połączyć z listami zadań w swoim programie Outlook

Kalendarze

Publikowanie kalendarzy w Platformie może odbywać się na wielu płaszczyznach. Najczęściej używanymi są:

  • Kalendarze osobiste
  • Kalendarze zespołów
  • Kalendarze zadań
  • Kalendarze projektów

Dla każdego z tych kalendarzy można nadać indywidualne uprawnienia dla poszczególnych osób.  Nasze rozwiązanie zapewnia dwukierunkową synchronizację kalendarzy SharePoint z Outlookiem, co daje wygodne i znane środowisko pracy.

Obszary robocze spotkania

Platforma pozwala  na stworzenie tymczasowych witryn - obszaru roboczego dokumentu oraz obszaru roboczego spotkania. 

Są to witryny mające wstępnie zdefiniowany zestaw typowych elementów potrzebnych w tego typu sytuacjach. 

Do pracy w obszarze roboczym możesz zaprosić wybraną grupę współpracowników nadając im specyficzne uprawnienia. 

Przy okazji spotkania jednorazowego, witryna pomaga w jego przygotowaniu oraz podsumowaniu. 

Wszyscy zaproszeni na spotkanie użytkownicy będą mieli dostęp do dokumentów i pozostałych informacji związanych ze spotkaniem.

 

Zarządzanie wiedzą

Często zarządzanie informacją i wiedzą stanowi wyzwanie nowoczesnego pomysłu. Stworzenie mechanizmów, które pozwalają na przepływ wiedzy oraz jej agregację jest wyzwaniem trudnym, ale niezwykle opłacalnym. Umożliwienie pracownikom na wydajną wymianę informacji tworzy więzi i buduje społeczny kapitał firmy. Platforma zawiera gotowe moduły, na których możemy rozpocząć budowę naszego systemu zarządzania wiedzą.

Forum dyskusyjne

Dzięki dyskusjom odkrywane są pokłady wiedzy ukrytej, która opiera się na doświadczeniu ludzi - wiedza ta przenoszona jest do strefy jawnej, gdzie ponownie może być absorbowana przez innych pracowników. Forum dyskusyjne umożliwia dzielenie się opiniami na tematy, które są ważne dla zespołu pracowników. Przykładowo, dyskusje mogą wspomagać podsumowywanie i wprowadzanie w życie planów wypracowanych w trakcie spotkań. Ponadto, funkcja komentarzy pozwala także użytkownikom na zamieszczanie swoich wypowiedzi przy konkretnej stronie lub dokumencie.

Blog

Nieformalnie prowadzone notatki to nieocenione źródło wiedzy o naszych pracownikach. O problemach, z którymi się spotykają, ale także jakimi sposobami te problemy są przezwyciężane. Dzięki blogom możemy identyfikować liderów grup, wykorzystywać ich nieformalną wiedzę. Blogi są także bardzo dobrym sposobem na komunikację z klientami.  O powodzeniu firmowych blogów świadczy ich rosnąca liczba oraz fakt, że 76 proc. prowadzących takie blogi przyznaje, że dzięki tej formie komunikacji z klientami uwaga mediów i liczba odwiedzin na stronach firm znacznie wzrasta. 

Strony Wiki

Wikipedia - to miejsce zna już każdy korzystający z Internetu. Teraz przy pomocy Platformy można zbudować wewnętrzny system stron Wiki, gdzie umieszczone zostaną powiązane ze sobą informacje dotyczące naszego biznesu. Projektowa Wikipedia to najlepszy sposób na bodowanie bazy wiedzy o pomyśle.